Samenwerking

De door KARES gesteunde projecten zijn aangevraagd door een lokale partnerorganisatie.

Sinds 2018 steunt KARES een NGO, de GEVAPAF (Gestion de l’Environnement et Valorisation des Produits Agricoles et Forestiers), in de Savanneregio van Noord-Togo. Deze NGO is EU geregistreerd.

Deze NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) heeft sinds 2012 ervaring met de uitvoering van projecten die een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling, agro-ecologie en de promotie van lokale bronnen in deze regio.

Togo :             GEVAPAF , Directeur Exécutif  : Jean Tadanlenga  Yatombo     

                           BP:184 Dapaong/Togo

                           00228 27 70 88 02    

Rekeningnummer donatie:

NL55TRIO0379208326 t.n.v. Stichting KARES
RSIN (fiscaal identificatie#)

858419579

Email:

info@kares.nl

Postadres:

Heemcamp 1, 3992 SH Houten

Organisatie:

Stichting KARES (Karité de Région des Savanes)
KvK-Nummer:

70681570