top of page
185f2244d7b52beba3c12118bdd75fa1.jpg

Wie zijn wij?

Hoe het begon

 

 

 

Na 35 jaar gingen de huidige KARES-bestuursleden terug naar het dorp Kantindi in Noord-Togo waar zij als student Sociale Geografie onderzoek deden. Benieuwd of de leefsituatie van de dorpsgemeenschap zichtbaar was verbeterd.

“Het was een enorme ervaring na al die jaren weer terug te zijn in het dorp waar we in onze studietijd al zo warm werden ontvangen. Wat opviel was dat de vrouwen nog steeds geen duurzaam basisinkomen hebben, terwijl zij wel opdraaien voor de kosten van eten, onderwijs en gezondheidszorg. Dit betekent dat de gehele gemeenschap baat heeft bij een duurzaam hoger inkomen voor deze vrouwen.”

 

Een belangrijke bron van inkomsten voor vrouwen is het verzamelen van kariténoten en de verwerking van deze noten tot karitéboter. 

Dit proces is zeer arbeidsintensief en de kwaliteit van de karitéboter is alleen geschikt voor de lokale markt, waar de prijs laag is. 

Dit betekent dat de vrouwen heel hard moeten werken voor weinig inkomsten.

“Op de lokale markt zagen wij dat vrouwen ruwe karitéboter verkochten voor een grijpstuiver, terwijl dit product op de mondiale markt veel geld oplevert. Vooral de cosmeticabedrijven en chocoladefabrikanten gebruiken karitéboter als basis voor hun luxe produkten”

 

Door verbetering van het productieproces en de vermarkting van karitéboter willen wij de vrouwen en daarmee de hele dorpsgemeenschap helpen een beter inkomen te verwerven. Stichting KARES hebben we opgericht om fondsen te werven voor dit doel.

Taak en functie  

De rol van KARES is voorwaardenscheppend. Ook is KARES samen met de partnerorganisatie(s) verantwoordelijk voor de monitoring van de gefinancierde projectactiviteiten.

Organisatie

Stichting Kares (Karité de Région des Savanes)

Email: info@kares.nl

Website: http://www.kares.nl

    

 

bottom of page