top of page
20190214_103418 karnen.jpg

Onze aanpak

Stichting KARES (Karité de Région des Savanes) steunt mensen en organisaties die bijdragen aan de verbetering van de inkomenspositie en zelfredzaamheid van vrouwen in de Savanneregio van West-Afrika.

Door crowdfunding en voorlichtingsbijeenkomsten werft KARES  fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen. Daarmee financiert KARES lokale initiatieven in West-Afrika die vrouwen helpen hun vaardigheden, kennis en netwerken binnen de karitéketen te verbeteren.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

bottom of page