Onze aanpak

Stichting KARES (Karité de Région des Savanes) steunt mensen en organisaties die bijdragen aan de verbetering van de inkomenspositie en zelfredzaamheid van vrouwen in de Savanneregio van West-Afrika.

Door crowdfunding en voorlichtingsbijeenkomsten werft KARES  fondsen bij particulieren, bedrijven en instellingen. Daarmee financiert KARES lokale initiatieven in West-Afrika die vrouwen helpen hun vaardigheden, kennis en netwerken binnen de karitéketen te verbeteren.

 

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Rekeningnummer donatie:

NL55TRIO0379208326 t.n.v. Stichting KARES
RSIN (fiscaal identificatie#)

858419579

Email:

info@kares.nl

Postadres:

Heemcamp 1, 3992 SH Houten

Organisatie:

Stichting KARES (Karité de Région des Savanes)
KvK-Nummer:

70681570